Suosittelijaohjelman sopimus

Lue tämä sopimus huolellisesti, sillä se sisältää tärkeää tietoa laillisista oikeuksistasi ja oikeussuojakeinoistasi.